V oblasti průmyslové automatizace poskytujeme širokou škálu služeb v různých průmyslových odvětvích. Náš tým má zkušenosti nejen z těžkého průmyslu, ale také z chemického a energetického sektoru.

Nabídka PTSW v oblasti průmyslové automatizace se skládá z elektro-inženýringu, návrhu řešení motorů a pohonů, návrhů instrumentace a návrhu a implementace řídicích systémů. Díky spolupráci s našimi partnery v oblasti výroby a inženýringu strojního vybavení  jsme schopni poskytnout komplexní řešení na klíč.

Inženýring

V průběhu projektu je navržen kompletní elektroprojekt včetně specifikace veškerého elektrického zařízení, jako jsou motory, pohony, přístrojové vybavení, řídicí systém atd. PTSW je schopna poskytovat i služby pro vysokonapěťová zařízení.

Výroba

Dle našeho návrhu  zajišťujeme dodávky příslušných komponent. Specialista PTSW dohlíží během celého výrobního cyklu na kvalitu a soulad se schválenou výrobní a projekční dokumentací.

Řídící systém

Tým PTSW pro automatizaci navrhuje a implementuje řídicí systém podle technologických, strojních a dalších požadavků zákazníka.

Vzhledem k tomu, že PTSW má odborníky v oblasti metalurgie, fyziky a matematiky, jsme schopni poskytovat sofistikované řídicí systémy s cílem optimalizovat kvalitu výsledného produktu a dosáhnout vyšší produktivitu a úspory nákladů. PTSW klade důraz na ochranu životního prostředí a bezpečnost.

Nejpoužívanější platforma průmyslové automatizace je založena na Siemens Simatic S7, TDC a WinCC. Přesto máme mnoho implementací využívajících i jiné systémy jako Schneider, Rockwell Automation a ABB.

Obecně řízení zahrnuje

 • Řízení pohonů
 • Sekvenční řízení
 • Interlocks
 • Žádané hodnoty pro vstupy
 • Řízení polohy
 • Vizualizaci procesu a zpracování procesních dat
 • Procesování alarmů a chybových zpráv
 • Komunikaci dat a signálů s jinými subsystémy

Řídící systém elektrárny a utilit

 • Řízení kotle
 • Řízení generátoru
 • Řízení budicího systému
 • Řízení čerpacích stanic
 • Odběr vzorků borité vody z primárního okruhu
 • Monitorovací systém spotřeby energie
 • Distribuovaný kontrolní a monitorovací systém pro vodní díla
 • Řízení čistíren odpadních vod
 • Redundantní řízení turbíny
 • Ochrany turbíny
 • Kompletní řízení strojovny, regulace, ochrany TN, EN, KČ1st., KČ2st., ČSK atd.
 • Kompletní řízení kotelny, KV, VV, MO, ŘP, vstřiků, zapalovacích hořáků atd.
 • Regulace spalování – primární opatření
 • Kompletní technologie SNCR, skladování vč. distribuce a vstřikování močoviny
 • Měření O2, CO a NOx
 • Zauhlování – kompletní řízení ZNKK a propelerů
 • Zauhlování – automatika zauhlování blokových bunkrů, řízení pasů
 • Zauhlování – monitoring CO – automatický systém odvětrávání a varování
 • Redundantní řízení turbíny

Řízení metalurgických procesů

Stroje pro konti lití

 • Řízení krystalizátoru
 • Řízení oscilace krystalizátoru
 • Řízení mezipánve
 • Řízení pohonů
 • Řízení instrumentace
 • atd.

Válcovny

 • Automatické řízení mezery (AGC)
 • Řízení hydraulického stavění válců
 • Zpětnovazební řízení tloušťky
 • Dopředné řízení tloušťky
 • Dopředné řízení válcovací síly
 • Řízení tahu
 • Kompenzace excentricity válců
 • Řízení rovinnosti
 • Řízení profilu

Test systému

Po dodání zařízení a implementaci řídícího systému organizujeme test systému, ve kterém je před odesláním zákazníkovi testována funkčnost veškerého zařízení a řídicího systému. Během a / nebo před testem systému probíhá první školení koncového zákazníka.

Montážní dohled

Naši technici jsou přítomni na místě v době montáže a instalace elektrického zařízení.

Uvedení do provozu a jemné doladění

Uvedení do provozu se skládá z několika fází. Hlavními fázemi jsou kontrola IO, kontrola jednotlivých funkcí, zprovoznění celého systému za studena a za tepla a konečné doladění.

Během uvádění do provozu probíhá školení operátorů, údržbářských a výrobních týmů, takže konečný zákazník je schopen systém po dokončení projektu zvládnout.

Kdykoli je to požadováno, nabízíme smlouvy o podpoře a údržbě. Zahrnuje standardní podporu včetně horké linky, kterou lze rozšířit o periodickou kontrolu systému se zprávou o stavu a doporučení pro zlepšení, další vývoj atd.

Potřebujete poradit při výběru nejvhodnějšího řešení?Kontaktujte nás

EMERSON
Siemens Solution Partner
PTSW