PTSW je inženýrská společnost poskytující projekty na klíč. Hlavní služby zahrnují:

Služby

Úrovně automatizace

 • Studie proveditelnosti
 • Specifikace systému
 • Projekt  a detailní inženýring
 • Implementace
 • Dodávky
 • Testování systému
 • Uvádění  do provozu (za tepla a za studena)
 • Detailní ladění
 • Testy výkonnosti a vyhodnocení
 • Elektrická zařízení a pohony
 • Základní automatizace
 • Řízení procesů a optimalizace
 • Matematické modelování
 • Řízení výroby
 • Plánování a rozvrhování výroby
 • Řízení jakosti

Výše uvedené služby jsou poskytovány ve velké míře pro hutní průmysl. PTSW přesto pokrývá další oblasti, jako je chemický průmysl, energetika a doprava.

Hutní agregáty pokryté řešením PTSW

Ocelárny

 • Stanice odsiřování železa
 • EAF – Elektrická oblouková pec
 • BOF – Kyslíkový konvertor
 • CONARC
 • LF – pánvová pec
 • VD / VOD a RH – Agregáty pro vakuování, odplynění a oduhličení
 • atd.

Kontilití

 • Bramové kontilití
 • CSP kontilití
 • Sochorové kontilití

Válcovny

 • Ohřívací pece
 • Hot Strip Mill
 • Válcovna plechů
 • Válcovna za studena
 • Profilová válcovna
 • Válcovna trub

Potřebujete poradit při výběru nejvhodnějšího řešení?Kontaktujte nás

EMERSON
Siemens Solution Partner
PTSW