Následující projekty společnosti PT SOLUTIONS WORLDWIDE spol. s r.o. jsou řešeny s finanční podporou v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:

Projekt  CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014475

Využití strojového vidění pro automatické odměřování při stříhání válcovaných plechů

Cílem projektu je vyvinout a otestovat systém pro automatickou identifikace technologicky významných bodů na plechu po operaci válcování za účelem nastavení parametrů následné operace stříhání. Součástí projektu je návrh optického systému vhodného jednak pro strojové vidění a také pro měření. Dále bude vyvinut softwarový systém založený na principech strojového vidění, jehož cílem bude identifikovat na fotografii technologicky významné body a zaměřit je a předat pomocí API dále.

Potřebujete poradit při výběru nejvhodnějšího řešení?Kontaktujte nás

EMERSON
Siemens Solution Partner
PTSW