Následující projekty společnosti PT SOLUTIONS WORLDWIDE spol. s r.o. jsou řešeny s finanční podporou Technologické agentury České republiky:

Projekt TF0400063 – iLis

Cílem projektu je vyvinout flexibilní systém pro volné kování, který bude schopen reagovat na aktuální stav kovaného dílu. Díky tomu bude možné optimalizovat celý proces kování bezprostředně po zjištění odchylky od navrhovaného postupu. Za tímto účelem bude navržena a zkonstruována informační síť mezi senzory na zařízeních a kontrolním řídicím systémem. Systém bude stále využívat simulace, jež umožní najít nejvhodnější proces kování.
Projekt umožní realizaci a vytvoření řídicího systému pro kování na hydraulickém lisu ve firmě COMTES FHT, čímž bude vytvořeno nové unikátní pracoviště pro automatické kování. 

Projekt TE01020197 – Centrum aplikované kybernetiky 3

Společnost PT SOLUTIONS WORLDWIDE je vedle ČVUT Praha – Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky dalším účastníkem řešitelského konsorcia subjektů v rámci tohoto projektu, jehož předmětem řešení jsou nové technologie modelování, řízení, interakce, strojového vnímání a optimalizace fyzikálně kybernetických systémů, ale i globální metody a způsoby horizontální a vertikální systémové integrace i vývoj technik podpory kompletního inženýrského řetězce ve smyslu potřeb iniciativy Průmysl 4.0. Bude uvažována i potenciální budoucí spolupráce a synergie s ústavy Fraunhoferovy, pokud se bude jednat o komplementární výzkum tak, aby se dopady výzkumných aktivit multiplikovaly. Společnost PT SOLUTIONS WORLDWIDE je jedním ze spolupříjemců.

Potřebujete poradit při výběru nejvhodnějšího řešení?Kontaktujte nás

EMERSON
Siemens Solution Partner
PTSW